รองเท้าฟุตบอล Attacker F162

หน้าผ้าผลิตจากหนังสังเคราะห์ กระชับขณะสวมใส่ พื้นยางมีคุณภาพดี ปุุ่มยางออกแบบให้ทนทานกับสนามที่มีหญ้าน้อย ยึดเกาะ ไม่ลื่น

เลือกสี : น้ำเงิน

รองเท้าฟุตบอล Attacker F162

ราคา : 379 - 399 บาท

หน้าผ้าผลิตจากหนังสังเคราะห์ กระชับขณะสวมใส่ พื้นยางมีคุณภาพดี ปุุ่มยางออกแบบให้ทนทานกับสนามที่มีหญ้าน้อย ยึดเกาะ ไม่ลื่น

เลือกสี : น้ำเงิน

จำนวน :