ภาพยนตร์โฆษณา รองเท้านักเรียน โกลด์ซิตี้

TVC 2009 รองเท้าผ้าใบ GC, ระบายอากาศ

 TVC 2009 รองเท้าผ้าใบโกลด์ซิตี้ GoldCity : มุมมอง

 TVC 2010 ชีวิตที่มีความสุขของการไปโรงเรียน

 TVC 2011"ชีวิตวัยรุ่นมันสั้น ใช้ให้คุ้ม อย่างสร้างสรรค์"

 TVC 2012 Goldcity สนับสนุนให้คุณลงมือทำ.....

 TVC 2013 "ไม่เล่น" - โฆษณา รองเท้า โกลด์ซิตี้

 TVC 2013 "เล่นหมด" - โฆษณา รองเท้า โกลด์ซิตี้