หน้าหลัก นโยบายและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการจัดส่ง


  • บริษัท ฯ จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 3 - 14 วัน (ระยะเวลาครอบคลุมทั้งสินค้าชิ้นเล็ก และชิ้นใหญ่-ติดตั้ง) ตามแต่ละประเภทสินค้า และพื้นที่ให้บริการ โดยบริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น หรือได้รับ E-Mail และโทรศัพท์ยืนยันจากทางบริษัทเพาเวอร์บายโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • จัดส่งภายในกรุงเทพและปริมณฑล 1-3 วัน สำหรับต่างจังหวัด 3-5 วัน โดย Kerry Express ลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน (จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ - เสาร์ สงวนสิทธิ์จัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น)
  • สินค้าชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.จัดส่งภายในกรุงเทพและปริมณฑล 3-5 วัน สำหรับต่างจังหวัด 7-14 วัน โดย Kerry Express ลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน (จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ - เสาร์ สงวนสิทธิ์จัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น)
  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการ โดยเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 7 วัน
  • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
  • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด